Klachtenprocedure

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen.
Kom je hier met ons niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend.
Je hebt dan ook het recht een klacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Heb je klachten over onze verloskundige hulpverlening of over de bejegening door één van ons, dan staan wij er voor open om dit met je te bespreken.
Levert dit gesprek niets op of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Contact:
De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 - 024 51 23. U kunt ook een mail sturen naar [email protected].

DIRECT EEN KLACHT INDIENEN
Wilt u direct een klacht indienen? Dan kunt u dit het best doen via het online klachtenformulier. Eventueel kan dit ook per post. Stuur uw klacht naar: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.
Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Het is altijd mogelijk je klacht aan een andere instantie voor te leggen.